Jak uniknąć błędów przy izolacji systemów instalacyjnych?

izolacja instalacji

Bez względu na rodzaj obiektu, prawidłowo wykonana izolacja systemów instalacyjnych gwarantuje bezpieczne i komfortowe użytkowanie danego budynku. Błędy i niedopatrzenia w tym zakresie skutkują nie tylko drastycznym zmniejszeniem wydajności instalacji, ale i pracy całego obiektu. Jak zatem uniknąć błędów w doborze izolacji? Na to pytanie odpowiadają eksperci firmy Thermaflex.

Wśród najczęściej popełnianych błędów dotyczących zabezpieczania instalacji możemy wskazać niedostosowanie grubości izolacji do warunków, w jakich funkcjonuje instalacja oraz brak użycia kabli grzewczych w miejscach, gdzie są one konieczne, a także nieprawidłowy montaż.

– Błędy związane z nieprawidłowym montażem skutkują rozszczelnieniem izolacji, a co za tym idzie – wystąpieniem mostków termicznych – czyli powstaniem miejsc, które mogą zamarznąć, powodując zastój w rurociągu. Błędy dotyczące izolacji instalacji – w tym te prowadzące do zamarznięcia – skutkują nie tylko brakiem wody u mieszkańców, ale mogą prowadzić także do rozszczelnienia danego rurociągu na zgrzewie lub złączkach – wyjaśnia Cezary Naliwajek, Sales & Marketing Manager Insulation Europe z firmy Thermaflex.

W tego typu przypadkach woda niszczy strukturę rurociągu, a w ekstremalnych sytuacjach, jeśli na przykład zamarznięcie nastąpi w pomieszczeniu pomp, może to skutkować koniecznością wymiany pomp, jak i całego rurociągu. Natomiast w przypadku niewłaściwej izolacji instalacji hydrantowej, w momencie pożaru i konieczności skorzystania z hydrantów, jesteśmy pozostawieni bez wody pożarowej.

Polski instalator = dobry instalator!

Czy błędy w zakresie izolacji sieci dystrybucji ciepłej i zimnej wody, ciepła, chłodzenia powietrza oraz w instalacjach wentylacyjnych i sanitarnych częściej leżą po stronie instalatorów, czy raczej po stronie inwestorów? Jak mówi Lech Skomorowski, Regionalny Kierownik Sprzedaży w firmie Thermaflex, polscy instalatorzy nie ustępują w swoich umiejętnościach wykonawcom z innych krajów. Co więcej, ich kwalifikacje i umiejętności są bardzo mocno doceniane w całej Europie – czy to pod względem umiejętności manualnych i organizacji budowy, czy też pracy z dostępnym sprzętem i materiałami:

– Przy prawidłowym montażu jedyna przyczyna niższej wydajności instalacji leży po stronie słabszej jakości izolacji, czyli zastosowania materiału, który co prawda wystarczająco spełnia przepisy, ale nie zapewnia odpowiedniej trwałości czy strat ciepła na racjonalnie niskim poziomie. A pozorne oszczędności przy zakupie izolacji odbijają się na późniejszych kosztach eksploatacji instalacji, ponoszonych przez użytkowników.

Aby zmienić ten stan rzeczy, należałoby zatem stosować izolację posiadającą maksymalne parametry, dzięki którym zapewnimy sobie nie tylko większe bezpieczeństwo, ale także sama inwestycja zwróci się nam w ciągu jednego bądź dwóch lat użytkowania.

Jaka izolacja będzie najlepsza?

Decydując się na zastosowanie określonego materiału izolacyjnego dla instalacji grzewczych i sanitarnych, powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, zgodność z prawem, efektywność, trwałość  oraz jego wpływ na środowisko.

– W przypadku  izolacji  dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody bardzo ważny jest wybór materiału o jak najlepszym współczynniku przewodzenia ciepła lambda (ʎ). Podejmując decyzję o zastosowaniu danej izolacji, warto również mieć na uwadze materiał, który nie chłonie wilgoci, która w znaczący sposób wpływa na pogorszenie własności izolacyjnych otulin i mat, obniżając efektywność dystrybucji, w wyniku zwiększonych strat ciepła – opowiada Cezary Naliwajek, Sales & Marketing Manager Insulation Europe z firmy Thermaflex.

Wybór zgodny z prawem

Dobierając grubość izolacji danego rodzaju dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody jaki i chłodniczej należy kierować się zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W załączniku nr 2  rozporządzenia wskazane zostały minimalne grubości izolacji dla przewodów w zależności od ich średnicy wewnętrznej.

Najmniejszą wskazaną grubością izolacji jest 6 mm, która to może być zastosowana jedynie w podłodze niemniej spełnione muszą zostać dodatkowe obwarowania. Jednym z najważniejszych warunków stawianych izolacji jest wielkość współczynnika  przewodzenia ciepła λ, ponieważ jego wielkość determinuje ostateczną grubość izolacji, która może zostać zastosowana. Inaczej ma się sprawa w przypadki przewodów wody zimnej, ponieważ tej kwestii nie reguluje rozporządzenie i kierować się musimy głównie zabezpieczeniem przeciw kondensacji pary wodnej.

Ważny jest również

Wybór materiałów poddających się całkowitemu recyklingowi i  pochodzących od producentów, którzy promują zrównoważony rozwój, takich jak Thermaflex, który zapewnia rozwiązania izolacyjne, w wydajny sposób pomagające oszczędzać energię i chronić zasoby naturalne. Taki wybór to nie tylko gwarancja energooszczędności, trwałości, bezpieczeństwa i bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej, ale również możliwość wyeliminowania części błędów przy doborze odpowiednich materiałów.

Bez względu na rodzaj obiektu, prawidłowo wykonana izolacja systemów instalacyjnych gwarantuje bezpieczne i komfortowe użytkowanie danego budynku. Błędy i niedopatrzenia w tym zakresie skutkują nie tylko drastycznym zmniejszeniem wydajności instalacji, ale i pracy całego obiektu. Jak zatem uniknąć błędów w doborze izolacji? Na to pytanie odpowiadają eksperci firmy Thermaflex. Wśród najczęściej popełnianych błędów dotyczących zabezpieczania instalacji…

Dodaj komentarz